คำขวัญอำเภอนาคู  น้ำตกผานางคอย  รอยไดโนเสาร์  แหล่งเก่าแกะสลักหิน  สนามบินเสรีไทย  ก้าวไกลการศึกษา  ล้ำค่าวัฒนธรรม ค่านิยมกรมส่งเสริมการเกษตร  มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
นายปิยะวัฒน์ ปาระภา
เกษตรอำเภอนาคู

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติอำเภอ

   ที่ตั้งและอาณาเขต  

   แผนที่

   แหล่งท่องเที่ยว 

 ทำเนียบหมู่บ้าน

  ผลิตภัณฑ์อำเภอ

สำนักงาน

แนะนำสำนักงาน

บทบาท / หน้าที่ / ภารกิจ

บุคคลากร

วิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลพื้นที่การเกษตร

ข้อมูลการเกษตร
ศูนย์บริการฯ
แหล่งศูนย์เรียนรู้
ไร่นาสวนผสม
องค์ความรู้ (KM)

Link สำนักงานเกษตรจังหวัดต่างๆ

 

 Linkสำนักงานเกษตรอำเภอ

 link การเกษตร

 

 link กระทรวงต่างๆ

บทความด้านการเกษตร
 

ระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
  วิสาหกิจชุมชน
 โครงการคลินิกเกษตรฯ

โครงการสายใยรักฯ

สถาบันเกษตรกร
โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยฯ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
ขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ
อาสาสมัครเกษตร
ภัยธรรมชาติ
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
ระบบใบรับรองเงินเดือน
 

 

เว็บเมลกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 จัดทำโดย  สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู
ถนนนาคู-บ้านชาด ตำบลนาคู  อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์  46160   เบอร์โทรศัพท์ 043-126708
เว็บไซต์  http://nakhu.kalasin.doae.go.th
E-mail:  Nakhu@doae.go.th